BEZLAJ Jiři: Oton Župančič

Naslov dela: Oton Župančič
Posvetilo/zapis/epitaf: Ti, ki ne dihaš, ako ne v svobodi, ti, ki brez tebe zame ni življenja, spomni se bolečin in hrepenenja, podaj mi roko, pesem, ti me vodi. Oton Župančič / V tej hiši je v letih 1916-1945 živel pesnik Oton Župančič
Opis (portret, doprsni kip, figura, arhitekturni spomenik …): spomenik – doprsni portret
Material: prilepski sivec
Dimenzije: ...
Avtor: BEZLAJ, Jiři
Sodelavci in izvajalci: LIVAR (?)
Naročnik: Ivan Martelanc (Ministrstvo za Slovence po svetu) – pobudnik, Društvo Belokranjcev in prijateljev Bele krajine, Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo RS
Vrsta naročila (javni razpis, naročilo, zasebno naročilo): zasebno naročilo
Datum začetka projekta: februar 1993
Datum izvedbe: 1. junij 1994
Lokacija: Dalmatinova 1, pročelje hiše (46°03’15.4″N 14°30’19.0″E
Koordinate google maps: 46.054272, 14.505290)

Drugo: Avtor spomenika Jiři Bezlaj je v idejni zasnovi zapisal: Obeležje bi bilo sestavljeno iz treh elementov: iz kamnitega portreta in dveh različno velikih bronastih reliefnih plošč z napisi. Portret bi bil izklesan iz belega prilepskega marmorja (beli sivec, eden redkih marmorjev, ki vzdrži naše klimatske razmere in ga pozimi ni potrebno pokrivati). Večja bronasta plošča bi se na vrhu ukrivila in odebelila v podstavek za portret in bi spominjala na draperijo. Osrednji del bi bil zglajen, da bi se tudi po barvi, ne le po hrapavosti površine, nekoliko ločil od obrobja, nanj bi bil vrezan verz (predlagal ga je dr. Joža Mahnič), izpisan z Župančičevim rokopisom, in podpis. Oblika manjšega medaljona bi bila podrejena obliki večjega. Na osrednjem delu bi bili vrezani nujni podatki o pesnikovem bivanju v tej hiši. Obeležje bi postavili nad drugo in tretje okno desno od vhodnih vrat na Dalmatinovi 1. – iz prispevka Darinke Kladnik: Spominsko obeležje Otonu Župančiču

      

Ozadje: Člani društva Belokranjcev so na pobudo Ivana Martelanca (Ministrstvo za Slovence po svetu) konec leta 1992 pristopili k avtorju Jiřiju Bezlaju in ga prosili za izdelavo spominskega obeležja Otonu Župančiču. Po začetnih pogovorih jim je predložil idejno zasnovo, potrditve naročila ni dobil. V sredini februarja 1993 je Darinka Kladnik objavila članek v Dnevniku, da bo spomenik postavljen predvidoma konec marca. Ker je nemogoče izklesati portret v roku enega meseca je Jiři Bezlaj prosil za odlog postavitve. Bezlaj je med klesanjem portreta sodeloval s pesnikovim sinom Andrejem, ki mu je tudi prinesel fotografije iz njegovega arhiva.

Literatura in viri:

KLADNIK, Darinka: Spominsko obeležje Otonu Župančiču, Dnevnik, 17. februar 1993, str. 6
K.H.: V Ljubljani odkrili spomenik pesniku Otonu Župančiču, Primorski dnevnik/Republika, 1. junij 1994, str. 1

BEZLAJ, Jiri (katalog), GRAFENAUER Petja (bibliografija in biografija), Zavod za kiparstvo, Ljubljana, 2009

g-zin: pogovor z avtorjem, Hostel Celica, 30. maj 2017

drugi viri: internetna stran Jirija Bezlaja – http://jiri-bezlaj.si