VODSTVA

Pri pripravi projekta sodelujemo s številnimi vodiči. V pripravi je projekt vodenih ogledov po Ljubljani, trenutno pa se zainteresiranim omogoča individualna vodstva z vodiči.