Miha T. Horvat

Ime in priimek umetnika: Miha T. Horvat, intermedijski umetnik
Vrsta prireditve: Javno branje: Aphra Tesla: Srebno meso, 1996-2024
Naslov: Ambasada Svetlane Makarovič / GT22, Židovska 2b, 2000 Maribor ob 12. uri

 

Izjava:
Z intermedijsko umetnico Aphro Tesla vzpostavljam in razvijam Ambasado Svetlane Makarovič. Srebrno meso je drugi človekov grob. Iz njega je moč vstajati. Poezija je odvod smrti. Nje krona. Božja beseda. Tisti ki jo spregovarja sliši samost svojega konca in tako vzpostavi intimni odnos z neizrekljivostjo svojih skrivnosti. Srebrno meso se hrani z njimi in človek z njim pravtako. 

Miha Horvat, rojen 1976, živeč v Mariboru je magister umetnosti – novih medijev (Univerza za uporabne umetnosti Dunaj) in je diplomiral oziroma je trenutno doktorski študent Etnologije in kulturni antropologije (FF Ljubljana). Od leta 2009 je pravni zastopnik Ustanove Fundacija Sonda in od 2013 odgovorna oseba Interdisciplinarnega laboratorija GT22.

Kot del avtorske naveze son:DA se je samostojno in skupinsko predstavil v vseh najpomembnejših likovnih in gledaliških institucijah doma in tudi v-na nekaterih najpomembnejših prostorih, manifestacijah in festivalih sodobne umetnosti v tujini.

V polju uprizoritvenih umetnosti je kot sonda3/4/13 sodeloval z režiserji-kami in koreografi-njami Ivico Buljanom, Robertom Waltlom, Barbaro Zemljič, Ivano Djilas, Vladimirjem Jurcem, Luko Martinom Škofom, Snježano Premuš, Bojanom Jablanovcem in z Vio negativo, z Dejanom Srhojem in NDA, s kolektivom BetonLTD in kolektivom Abonma ter z danceCO, Ivanom Mijačevićem in Maayan Danoch.

Z Aphro Tesla vzpostavlja in razvijo Ambasado Svetlane Makarovič.

Več na http://sonda.kibla.org/

premium bootstrap themes