Simon Macuh

Ime in priimek umetnika: Simon Macuh, akademski kipar
Vrsta prireditve: Javno branje: Karel Destovnik – Kajuh: Zbrano delo – Pesmi
Naslov: spomenik padlim borcem Talec, Zadrečka cesta 36, 3331 Nazarje ob 12. uri

 

Izjava:
Bral bom Kajuhove pesmi ob kipu Talca v Nazarjah. Kip je delo pred kratkim preminulega Cirila Cesarja, ki je  živel v sosednjem kraju. Kip Talca ima zelo zanimivo ozadje, vendar se bom ob tokratnem branju osredotočil na spomin, ki ga imam na lik, ki je nekoč stal pred mojo osnovno šolo in sem vsak dan hodil mimo. Na  podstavku kipa so verzi iz Kajuhove pesmi “Samo en cvet, en češnjev cvet“. V spomin Cirilu Cesarju.

Predstavitev umetnika:
Simon Macuh (1971, Celje) je od leta 2011 samozaposlen v kulturi kot kipar, performer in intermedijski umetnik. V svojem delu pogosto izhaja iz teorije, ki jo uporabi kot miselno in konceptualno izhodišče, ki ga nato z umetniškimi postopki prevede v prakso. Pri tem se najpogosteje opira na Josepha Beuysa, Jacquesa Rancièra, Michela Foucaulta, Bertolda Brechta in podobne. Formalno kot vsebinsko ga zanimajo družbena razmerja, zato se pogosto povezuje z drugimi posamezniki ali skupinami. Večino njegovih del govori o “ekosistemih” kulturnih in naravnih okolij, ki se dogodkovno in procesualno zaprečijo v določeni lokaliteti. Prevladujoča perspektiva pri tem je humanistična, vendar ne antropocentristična. Na ta proces lahko gledamo tudi kot na gradnjo “socialne skulpture”, ki se najpogosteje udejanja v javnem prostoru. Avtor pri tem ves čas med sabo prepleta različne medije ter z njimi eksperimentira v največji možni meri. Pri tem ga vodi radovednost. V zadnjem času se v veliki meri posveča raziskovanju slušnih fenomenov in poslušanja. Macuh je del umetniških kolektivov kot so SIVA, Dr. Xenia, Zeleni zvoki. Pogosto sodeluje tudi pri produkcijah in tehničnih izvedbah drugih avtorjev in skupin.

premium bootstrap themes