Sklep o izidu javnega natečaja za izbor umetniških del v investicijskem projektu »Rekonstrukcija/prizidava objekta Ljubljanska cesta 4 v Radovljici«

Komisija je izmed šestih prijav izbrala tri dela, ki so prejela nagrade:

  • 1. nagrada Tkanje generacij in kulture, avtorja Anžeta Zadela v zvrsti stenske in talne poslikave
  • 2. nagrada Znotraj- zunaj, avtorja Cveta Kuneševića v zvrsti samostoječega polihromiranega urbanega pohištva
  • 3. nagrada Vetrnica III, avtorice Andreje Eržen v tehniki kinetičnega objekta

 

Predlagatelj projekta »Tkanje generacij in kulture« je prijavil izviren projekt v obliki murala oziroma stenske poslikave objekta v okviru stanovanjskega kompleksa, ki je predmet razpisa in ustreza tudi vsem razpisnim kriterijem. Projekt bo dobrodošel za stanovalce in obiskovalce, saj bo vizualno vidno obogatil njihovo bivanje. Iz predloženega opisa in vizualizacij je razvidno, da je avtor zelo upošteval lokalni kontekst Radovljice, saj se poslikava osredotoča na dediščino, ki jo je Radovljici zapustil eden najznamenitejših in samosvojih slovenskih arhitektov, Ivan Vurnik. Predlagana prostorska intervencija dobro dopolnjuje prostorsko ureditev kompleksa in je hkrati vizualno dostopna tudi javnosti, saj jo je mogoče videti tudi izven tega kompleksa. Projekt je zastavljen trajnostno, ekonomično, varno. Prijavljeno umetniško delo odlično dopolnjuje in celovito zaokroža prostorsko ureditev tega kompleksa. Po prejemu natečajnih del je bila preverjena izvedljivost dela pri izvajalcu fasade. Z njegove strani so bile za izvedbo murala posredovane usmeritve, ki jih bo avtor umetniškega dela dolžan upoštevati. Izvajalec fasade je potrdil izvedljivost umetniškega dela.