Javni anonimni natečaj za izbiro umetniške intervencije v odprtem prostoru za projekt stanovanjska soseska Novi center – Povšetova: Natečaj razpisuje Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana z namenom izbire umetniške intervencije v odprtem prostoru za projekt stanovanjske soseske “Mestni kare – Povšetova”. Namen je implementacija kulturnih vsebin kot nadgradnja zunanje ureditve nove soseske, s ciljem izbora in izvedbe umetniške intervencije, ki bo obogatila prostor in prispevala k večji kvaliteti bivanjskega okolja.

 

Natečajno območje “Mestni kare – Povšetova” se nahaja v Ljubljani na Poljanah med Povšetovo, Potočnikovo in Glonarjevo ulico ter Poljansko cesto. Območje je bogato z zgodovino, saj je bilo med prvo svetovno vojno ustanovljeno občinsko podjetje Mestna priprega. Skozi 20. stoletje so območje zaznamovali “komunalni” programi, vključno s čiščenjem mesta in vzdrževanjem. Do leta 2019 je bilo območje sedež javnega podjetja Snaga. Danes so na območju zapuščeni industrijski objekti, v teku pa so aktivnosti za njegovo prenovo.

 

Vsebinski pogoji za sodelovanje na natečaju vključujejo razvoj umetniške intervencije, ki mora biti skladna z novo ureditvijo prostora in ne sme negativno vplivati na bivanjske pogoje znotraj stanovanjske soseske. Predlagane intervencije morajo upoštevati tehnične omejitve, kot so omejitve pritrditve in temeljenja nad kletnimi etažami, in ne smejo ovirati delovanja intervencijskih poti. Izbrana materialnost in tehnologija morata odražati zavezanost k prehodu v ogljično nevtralnost, dopuščena je tudi ponovna uporaba materialov. Predlogi morajo prispevati k orientacijski prijaznosti prostora in lahko vključujejo dodatne funkcije, koristne za uporabnike​. Pogoji za prijavo na natečaj za umetniške intervencije v odprtem prostoru vključujejo umestitev intervencij znotraj določenega območja ob upoštevanju in ohranjanju velikosti ter funkcionalnosti zelenih površin. Intervencije lahko preoblikujejo ali nadgradijo prostor, ne smejo pa zmanjševati njegove vrednosti ali negativno vplivati na urbanistično-arhitekturno zasnovo. Pri tem je treba upoštevati specifični kontekst prostora in okolice. Predvidene so različne mikrolokacije, kot so vstopni trg, vhodna ploščad, interni parki in osrednja ploščad, vsaka s svojimi značilnostmi in tehničnimi omejitvami. Umetniške intervencije morajo biti oblikovane skladno s prostorom, ne smejo biti moteče in morajo upoštevati določene tehnične omejitve, kot so odmiki od objektov in omejitve pritrditve nad kletnimi etažami. Predlagatelji morajo pri načrtovanju upoštevati tudi trajnostne materiale in možnost ponovne uporabe materialov z lokacije.

 

Naročnik predlaga naslednji nagradni denarni sklad:
1. NAGRADA: 12.000,00 EUR
2. NAGRADA: 8.500,00 EUR
3. NAGRADA: 5.000,00 EUR
in tri PRIZNANJA po 1.500,00 EUR
Prijave na natečaj morajo vsebovati predstavitveni plakat, maketo, digitalni nosilec z opisom dela in obrazec s podatki o predlagatelju. Plakat mora biti kaširan na trdo podlago formata 70 x 100 cm, maketa pa v merilu 1:200 ali manjši, z navedbo merila. Vsebina mora celovito predstaviti umetniško intervencijo, vključno s tehničnim opisom, oceno stroškov in prikazom umestitve v prostoru. Rok za oddajo prijav je 26. april 2024 do 12.00 ure.