Javni anonimni natečaj za izbor umetniških del v okviru investicijskega projekta: »Rekonstrukcija/prizidava objekta Ljubljanska cesta 4 v Radovljici«

Predmet javnega anonimnega natečaja je izbor umetniških del oz. umetniških intervencij v okviru investicijskega projekta: »Rekonstrukcija/prizidava objekta Ljubljanska cesta 4 v Radovljici« (npr. prostostoječa plastika, reliefna plastika, land art, instalacija, poslikava itn.), ki je primerna za starejše uporabnike in je odporna na zunanje vplive ter ni zahtevna za vzdrževanje.

Predlagana tema umetniških del je upoštevanje lokalnih značilnosti ali/in dejavnosti, povezanih s prostorskimi in krajinskimi značilnostmi, krajem ali/in objektom Ljubljanska cesta 4, Radovljica, kot so Radovljica (zgodovina, naravne in etnološke značilnosti) ali pa druge umetniške intervencije, ki so lahko zanimive ali uporabne za starejše najemnike stanovanj.

Predmet javnega anonimnega natečaja je izbor umetniških del oz. umetniških intervencij (npr. prostostoječa plastika, reliefna plastika, land art, instalacija, poslikava itn.), ki je primerna za starejše uporabnike in je odporna na zunanje vplive ter ni zahtevna za vzdrževanje.
Zunanji prostor, ki je predmet urejanja z umetniškimi deli:
– fasada stavbe številka 763 k.o. 2156 Radovljica, ID znak: stavba 2156-763 ali/in
– pripadajoče zemljišče na parceli številka 147/16 k.o. 2156 Radovljica, ID znak: parcela 2156 147/16,

ki predstavljajo fasado objekta in zelenico ob objektu.(priložena skica z orisom lokacije).
Predlagana tema umetniških del je upoštevanje lokalnih značilnosti ali/in dejavnosti, povezanih s prostorskimi in krajinskimi značilnostmi, krajem ali/in objektom Ljubljanska cesta 4, Radovljica, kot so Radovljica (zgodovina, naravne in etnološke značilnosti) ali pa druge umetniške intervencije, ki so lahko zanimive ali uporabne za starejše najemnike stanovanj.

 

 

 

Rok za predložitev predlogov se podaljša, tako da je rok za predložitev predlogov do vključno 18. 12. 2023 (datum prispetja).