Javni razpis za ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in oddaji prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost

Predmet razpisa je ugotavljanje javnega interesa pri oddaji umetniških ateljejev in ugotavljanje javnega interesa pri oddaji prostorov v brezplačno uporabo za kulturno dejavnost.

Razpis se nanaša na:
– umetniške ateljeje v lasti MOL, v katerih posamezniki opravljajo dejavnost in umetniške ateljeje v lasti MOL, ki bodo na razpolago od objave razpisa do preklica oz. objave novega razpisa (točka A),
– prostore v lasti MOL, ki jih za izvajanje kulturne dejavnosti uporabljajo nevladne organizacije in posamezniki in prostore v lasti MOL, ki bodo na razpolago od objave razpisa preklica oz. objave novega razpisa (točka B).

Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Upravičene osebe za sodelovanje na razpisu so:
– posamezniki, ki opravljajo dejavnost na področjih likovne/vizualne umetnosti in imajo akademski naziv iz tega področja oziroma so kot posamezniki vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo s poklicem slikar, kipar, ilustrator, fotograf, grafik, intermedijski umetnik,
– svojo dejavnost izvajajo v Mestni občini Ljubljana,
– nimajo v brezplačni uporabi prostora v lasti MOL (velja samo za SKLOP 2)
– niso lastniki prostorov, v katerih lahko izvajajo svojo dejavnost

 

Pogoji uporabe prostorov:
– prostori se oddajajo v uporabo za določen čas petih let,
– prostori se uporabljajo izključno za izvajanje kulturne dejavnosti (ne za npr. skladiščenje),
– uporabnik lahko prostor odda v podnajem samo zaradi zagotavljanja polne izkoriščenosti prostora, o čemer mora obvestiti MOL, uporabnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča (v kolikor izvajanje dejavnosti ni sofinancirano iz državnega proračuna ali iz proračuna Mestne občine Ljubljana), stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo,
– uporabnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v predmetni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na prostoru na podlagi vlaganj,

 

Rok za prijavo je 15. december 2023