O MAPIRANJU

Mapiranje umetnosti v javnem prostoru izhaja iz raziskave sledenja interesa umetnosti v javnem prostoru, na primeru Ljubljane od osamosvojitve naprej: je raziskovalen projekt razdeljen na več faz. Prvi je zbiranje ter prikaz podatkov in informacij o postavitvah umetniških del. Poleg javnega dostopa do podatkov (dela, avtorji, lokacije, naročniki, vrednosti naročil …) želi projekt mapiranja umetnosti v javnem prostoru preko analize dobljenih podatkov javnih postavitev v novejšem slovenskem obdobju, določiti metodologije ter normative za oblikovanje javnega prostora kot tudi vrednotenje umetniških del.

Preberite več

JAVNE POBUDE

Za postavitev umetniških del oziroma mnenja o že postavljenih umetniških delih v javnem prostoru v sekciji kiparjev pri ZDSLU odloča veččlanska komisija.

METODOLOGIJA

Pri popisu umetniških del v Ljubljani od leta 1991 naprej sta glavna dela raziskave iskanje po periodičnih publikacijah, neposrednega obiska lokacije ter popisa arhivskega gradiva oziroma pogovori s še živečimi avtorji. Raziskava je tako razdeljena na arhivirane (popisovanje), monitoring (preverjanje trenutnega stanja) ter mapiranje (določanje mesta): določena umetniška dela so bodisi v času od 1991 naprej, uničena ali odstranjena.

Popis je razdeljen na naslov dela, avtorja oziroma avtorje, sodelujoče izvajalce, vire financiranj, kratek opis ter ozadja, fotografijo umetniškega dela (oziroma arhivsko fotografijo) ter navedbo literature in virov.

 

VODSTVA

Pri pripravi projekta sodelujemo s številnimi vodiči. V pripravi je projekt vodenih ogledov po Ljubljani, trenutno pa se zainteresiranim omogoča individualna vodstva z vodiči.